Veien og ansvaret

Statens Vegvesen har siden 2005 laget ulykkesrapporter etter dødelige ulykker. VG hevder at vegdirektøren aktivt forsøker å holde rapportene skjult for offentlighetens lys. VG har likevel fått tak i dem og vil bruke dem i retten.

Illustrasjonsfoto / Foto: Madelaine Bjørnstad

Illustrasjonsfoto / Foto: Madelaine Bjørnstad

VG har greidd å få tak i Statens Vegvesens arbeidspapirer, – interne rapporter som utformes like i etterkant av dødsulykker. Da en overingeniør i Statens Vegvesen stilte som sakkyndig vitne i rettsaken etter en fatal fotgjengerpåkjørsel på Ullern i Oslo, unnlot han å nevne at det fantes en ulykkesrapport. VG mener at Vegvesenets interne rapporter skulle vært lagt frem for retten i etterkant av dødsulykkene. De får medhold av fremtredende forsvarsadvokater og en drøss leserkommentatorer som sympatiserer med bilførere som har havnet i ulykkesstatistikken.

Bør egentlig interne rapporter offentliggjøres?

Basert på min egen erfaring med å skrive sakkyndige rapporter (i bankvesenet), vil jeg fraråde å benytte interne dokumenter til andre formål – eller andre målgrupper – enn de er beregnet for. Hvis en intern rapport skal fange opp kritiske forhold, er terskelen for å ta med funn lavere hvis man vet at det man skriver ikke havner i VG. Jeg antar at interne ulykkesrapporter i Vegvesenet er ment å være beslutningsgrunnlag for tiltak som kan forhindre nye ulykker på samme ulykkessted. Det er et samfunnsmessig viktig arbeid. Tas en slik rapport ut av sin sammenheng – for eksempel brukt i en rettsak – kan utfallet bli noe helt annet enn de sakkyndige bak rapporten hadde tenkt.

På sikt risikerer vi at rapportene ikke lenger blir like ærlige i sitt innhold. Det vil vi alle tape på.

Jakten på justismord

VG spekulerer i om familiefaren på 54 som kjørte på, og drepte en 65 åring i fotgjengerfeltet på Ullern, ville blitt frikjent om innholdet i Vegvesenets rapport var blitt kjent for retten. I kjølvannet av denne saken er det naturlig for pressen å reise spørsmål om rettsikkerheten – både på generelt grunnlag og i enkeltsaker, men jeg er kritisk til at det synes å utvikle seg en trend der man forsøker å redusere bilførers skyld etter alvorlige ulykker. Jeg tenker på en dom i Telemark Tingrett som frikjente en bilist etter sammenstøt med en syklist. Jeg vil i farten også nevne Trygg Trafikks utspill om å pålegge fotgjengere lovmessige krav, noe jeg tror kan komme til å påvirke skyldsspørsmål ved fotgjengerpåkjørsler.

Vegtrafikkloven og Trafikkreglene inneholder imidlertid generelle formuleringer med hensyn til aktsomhet og fart. Er kjøreforholdene på stedet dårlige, skal farten avpasses etter forholdene og aktsomheten økes, uansett hva som er grunnen, – som for eksempel mørklagt fotgjengerovergang eller for høyt fastsatt fartsgrense. Ansvaret for å avpasse farten etter forholdene hviler på bilførerens skuldre – ikke Statens Vegvesen. Å hevde noe annet, er å kaste blår i øynene på domfelte bilførere.

Det betyr ikke at Vegvesenet ikke kan klandres!

Området rundt det omtalte ulykkesstedet på Ullern omfatter noen av Norges mest trafikkerte veier, og det er dessverre alt for lett å finne graverende feil i det tilstøtende veisystemet. Vikepliktsituasjoner som utenbysboende ikke greier å forstå, mørke veibelysninger ved fotgjengeroverganger, skilt som er ødelagt eller malplassert, manglende fortau, fotgjengere som tvinges til å krysse trafikkerte veier på steder uten fotgjengerovergang, nedslitt eller fraværende veimerking, – for å nevne noe. Det forundrer meg at mange av feilene befinner seg på splitter nye veistrekninger.

Veinettet i mitt lokale distrikt, Oslo vest og Bærum øst, er så dårlig utformet og fulgt opp at jeg ikke har noe problem med å se vegdirektør Terje Moe Gustavsen’s snarlige avgang. Jeg ønsker skikkelige, uavhengige gjennomgåelser og revisjoner av dagens veinett. Selv om jeg er uenig i VG på sak, håper jeg at førsteside-oppslagene deres får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) til å ta nødvendige tak og oppgradere etaten. Samferdsel er jo noe FrP alltid har hevdet at de er sterke på.

Uansett hva som skjer, er jeg overbevist om at det er viktigere å la Vegvesenet fortsette å fokusere på å forbedre veinettet vårt, enn å produsere dokumentasjon for å frikjenne bilførere som har havnet i ulykkesstatistikken?

😐 Helst før det skjer nye ulykker!

VG.no (15.05.2014) Ekspert fra Vegvesenet i retten: Tiet om ulykkesrapport

Statens Vegvesen – Dybdeanalyser av dødsulykker

Terje Moe Gustavsen (14.05.2014) Ulykkesrapporter og hemmelighold

Reklame

Én kommentar

  1. Vegvesenet har «kastet inn håndkleet». Alle som spør skal nå få lese ulykkesrapportene. Men hvor objektive kommer de til å være når innholdet kan havne i VG eller i retten? Er det ikke på tide at ulykkesrapportene underlegges et uavhengig kontrollorgan – for trafikksikkerhetens skyld?

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..