ungdomsstraff

Epleslang og kjølhaling

Plutselig er Oslo midt oppe i ransbølge! iPhones er i skuddet som aldri før! Det er tydeligvis ranernes favoritt. Viser du frem iPhone’n din på et offentlig sted, kan du utsette deg for ransfare!

findme3

Ikke vet jeg hva en brukt mobiltelefon kan selges for på Finn.no, men det er nok til å holde ranerne i aktivitet. En stjålet mobiltelefon innbringer vel omtrent like mye som en stjålet sykkel. Problemet med mobiltelefoner er at de stjeles fra personer som holder de mot kroppen. Sykler stjeler man mens eierne befinner seg et annet sted. Det ene er et ran – det andre et tyveri. Ran er en mye mer alvorlig, både å utføre og bli utsatt for. Ran ender lett opp med alvorlige hodeskader, stikkskader og død.

iPhone-tyvene har hastverk

Ranerne er spesielt ute etter iPhones. Hvorfor denne interessen har blusset opp akkurat nå, er litt uviss, – men jeg tror det kan ha en sammenheng med det nyeste operativsystemet «iOS7». Med siste programversjon kan ingen resette mobilen uten å kjenne til koden. Dermed vil etterspørselen etter sjålne iPhones forsvinne. Ranerne vet dette, og smir mens jernet er varmt! Har du en nyere iPhone bør du oppgradere så fort som mulig.

Men, har du sperret telefonen, er jeg usikker på om det er klokt å rope til raneren at telefonen din er sperret. Da kan det hende du får en kniv på strupen og blir tvunget til å oppgi koden.

Unge ranere

Noe som gir politiet hodepine om dagen, er at mobilranerne er under 18 år. Politiet kan lite gjøre, annet enn å kjøre de hjem og kontakte Barnevernet som følger opp med kommunens ungdomsteam. Ranerne er ute på gata igjen på null komma svisj. De unge ranerne, som er omtalt i den seneste ransbølgen, skal visstnok være 16-18 år og komme fra hjem med utenlandsk opprinnelse. De frykter ikke sine foresatte, like lite som de frykter Barnevernet og Konfliktrådet.

Det som virkelig bekymrer meg med så unge ranere, er at en 16-åring er like sterk som en voksen mann, men mangler en voksen manns vett. Under stress, frykt og impuls, – kan 16-åringen derfor lett gjøre seg til drapsmann.

Ungdomsstraff?

Vår nye justisminister Anders Anundsen (FrP) har uttalt til Aftenposten at den såkalte ungdomsstraffen som ble vedtatt av den rød-grønne regjeringen for et par år siden skal innføres over hele landet fra 2014. Hittil har den vært gjennomført som en prøveordning i Telemark og Sør-Trøndelag. Ett av formålene er i følge justisministeren å få gjerningsmennene ut av sirkulasjon. De skal møte sine ofre og få begrenset sin bevegelsesfrihet og sosiale liv en stund.

Vil dette fungere, tro?

I Oslo er det noen få verstinger som får herje nokså fritt på grunn av at det mangler lovhjemmel for å fengsle dem på grunn av sin unge alder. Jeg tror ikke den nye ungdomsstraffen vil ha noen særlig virkning på akkurat disse lovbryterne. I forsøksfylket Telemark har de nemlig prøvd opplegget på to unge lovbrytere. Den ene personen har akkurat gjennomført opplegget, mens den andre personen ikke var motivert, og kunne dermed fortsette å utføre flere alvorlige lovbrudd. Vanlige folk vil karakterisere dette som et totalt mislykket prosjekt, men sosionomen som har vært ansvarlig for opplegget, uttaler til NRK Telemark at han er fornøyd.

Eget opplegg for verstinger?

Jeg er dessverre redd for at ungdomsstraffen slik det er tenkt, ikke får noen avskrekkende effekt på de aller verste ungdomsforbryterne, – de som ikke er motivert til å samarbeide med pedagoger og sosionomer. Selv om ungdomsstraffen omfatter mulighet til å benytte ungdomsfengsel for å beskytte samfunnet, er jeg redd for at denne utveien sitter så langt inne at den ikke kommer til å bli benyttet i praksis. Prinsippet blir vel som i dag: Først silkehansker, så litt mer silkehansker…

I gamle dager kunne skoletrette 16-åringer mønstre på en båt å dra til sjøs. Om bord på båten vil de være underkastet kapteinens kommando. Mellom gutta rådet det en rangordning der førstereisguttene hadde lavest status. Det handlet om å vise respekt for de som var eldre enn deg. Du måtte passe vaktene dine og oppføre deg som folk. Gjorde du ikke det, ble du straffet – offisielt, eller uoffisielt. Men jeg tror også at mange 16-åringer med hjemlengsel og kjærlighetssorg ble trøstet av de som hadde vært ute mange ganger før. Av og til er livets harde skole bedre enn andre lover.

Hvor utøves livets harde skole i dag? I militæret? På gata? I kretsfengselet?

På seilskutetiden for 200 år siden, var kjølhaling en anvendt avstraffelsesmetode. Det var kapteinen som beordret kjølhalingen som besto i å trekke kandidaten med tau fra den ene skipssiden til den andre. Skrekkslagen ble vedkommende trukket naken rundt undersiden av skroget. Det var nok et sørgelig syn når vedkommende, opprevet av ruer og skjell, ble trukket over ripa. Alle visste at straffen ikke måtte overskride tre minutter, ellers kunne mannen dø.

I helgen var jeg i et lite middagsselskap der vi snakket om ungdomsranene. I den sammenhengen dukket begrepet kjølhaling opp. Jeg lurer på hvorfor?  😉

Eviva av Bergen praktiserte neppe kjølhaling!

Eviva av Bergen praktiserte neppe kjølhaling!

vg.no (28.10): Politiet i Oslo om epleslang

aftenposten.no (26.10.2013): Egen ungdomsstraff fra neste år

nrk.no/telemark (29.10.2013) Kun en har fullført ungdomsstraff