straff

Gled deg til 2028!

Hvordan ville samfunnet sett ut hvis folk som kommenterer på nettavisene fikk frie tøyler? Året er 2028. Vi setter over til TV2-nyhetene.

JetsonTown– God kveld! Dette er TV2-nyhetene mandag 22 mai 2028! I kveld har vi disse sakene …

  1. Nedgang i antall ulykker på veiene
  2. Farlig sivil ulydighet
  3. Regjeringspartiet øker i siste meningsmåling
  4. Storkontrakter til norske ingeniørbedrifter
  5. Nordmenn aldri vært i bedre form

Nedgang i antall ulykker på veiene

streetview123– I nyhetsstudioet har vi med oss Petter Solberg, direktør i Trygg Trafikk. Hva er grunnen til at dødstallene på veiene nå nærmer seg null?
– Det vi ser her, er resultatene av den store satsningen på «SplittVeien»-prosjektet, – et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Trygg Trafikk.

Vi ser et bilde fra Ullevålsveien i Oslo som nylig er omgjort til 4-felts bilveibane.

– Etter at vi fikk etablert en landsdekkende ordning med totalt adskilte veisystemer – ett kun for biler og ett for myke trafikanter – er fotgjengerpåkjørsler en saga blott! Gjennom å frese bort fortauene, blir det plass til flere felter og således greier man å presse mer trafikk gjennom færre veier. For vi må ikke glemme at mens noen veier har fått mer biltrafikk, brukes andre veier kun til myke trafikaner – og parkering. Dette trafikksikkerhetsarbeidet har vekket stor interesse i utlandet.
– Målet vårt for de neste 5 årene er å binde veisystemene for myke trafikanter bedre sammen, slik at det skal bli mulig å ta seg til fots eller med sykkel tvers gjennom hele byen.

Farlig sivil ulydighet

– Politiet i de store byene kan melde at en gjeng middelaldrende syklister trosser forbudet mot å ferdes i bilveibanene våre.

Vi får et innslag med bilfører Niklas Fredrik Olsen-Berg-Hansen som sjokkert ble vitne til at en syklist brøytet seg frem i bilveibanen. Han viser hvordan han prøvde å stanse syklisten med bildøren, men syklisten ropte ukvemsord etter ham og fortsatte ufortrødent videre. Operasjonsleder B. A. Stian forteller at Politiet ser meget alvorlig på dette. Han karakteriserer det som mye mer enn sivil ulydighet.

– Ved å trosse forbudet setter de ikke bare sitt eget liv i fare. En syklist på vidvanke kan  forårsake meget alvorlige kollisjoner

Politisjefen fortsetter med en alvorlig mine:

– Konsekvensene kan bli svært store for de som velger å trosse forbudet mot å oppholde seg i bilveibanen. I Tingretten falt det nylig en dom der en 56-årig fotgjenger ble dømt til å betale skadene på bilen, samt millionerstatning til en uheldig bilfører etter en påkjørselulykke hvor fotgjengeren ulovlig hadde oppholdt seg langs bilveibanen.

Regjeringspartiet øker i siste meningsmåling

– Fremskrittspartiet holder stand med nesten 49,1% av velgerne. En svak økning fra forrige kvartal. På andre og tredjeplass finner vi miljøpartiene De Grønne med 22,3% og Grønn Solidaritet med 12,9%. AP-SP ligger for tiden nede på 7,8% og Høyre er fortsatt under sperregrensen med sine 3,5%.

TV2s politiske kommentator forteller at det ser ut som de grønne partiene åpenbart har passert toppen, og viser hvordan deres velgere systematisk beveger seg over til FrP. Kommentatoren forklarer at dette i hovedsak skyldes maktkampen mellom de to grønne partiene, mangel på samarbeidsevne og partienes relativt korte politiske erfaring.

Storkontrakter til norske ingeniørbedrifter

– De kinesiske bilprodusentene Geely og Dongfeng har inngått et gedigent samarbeid med 4 navngitte, norske ingeniørbedrifter om å utvikle ny høyteknologi for morgendagens biler.
– Etter at regjeringen fjernet alle avgifter på motorkjøretøy, har importen av nye biler tatt fullstendig av. Folk har rett og slett gått mann av huse for å kjøpe nye biler. Det rapporteres om at det begynner å bli vanlig med både tre og fire biler pr husstand, og at alle over førerkortalderen på 16 år nå kan skaffe seg egen bil for bare 1 krone pluss en bindingstid på tre til fem år.
– Kinesiske myndigheter har sendt ut en pressemelding der de betrakter Norge som en meget interessant handelspartner.

– Nordmenn aldri vært i bedre form

– En undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet konkluderer med at folk er i bedre form enn noen sinne. Nye krav pålegger kjøpesentre å etablere treningsstudioer med tilhørende parkeringsplasser. Kombinasjonen kjøpesenter og treningsstudio bidrar til å styre biltrafikken ut av sentrum, i tråd med byplanleggernes ønske.
– Ja, for folk strømmer virkelig til treningsstudioene som aldri før!
– Det er også stor interesse for de nye lukkede sykkelanleggene der folk kan bringe med seg sine egne sykler og sykle rundt på baner og sykkelløyper. En av de mest populære løypene simulerer sykling mellom hjem og arbeid.

Kameraet fokuserer et øyeblikk på en mann i 50-årene som tråkler seg gjennom en hinderbane med polstrede busser, biler, barnevogner og hunder. En liten uoppmerksomhet sender ham brutalt i bakken. Heldigvis har han på seg hjelm og albubeskyttere.

– Daglig leder for CycloStreets Norge forsikrer om at de kun har registrert bagatellmessige personskader.

– Været for i morgen?

Den søte værdamen viser et værkart med sol og flotte sommertemperaturer.

😛 I pausen sendes reklame for lykkepillen «Happy» og «Constipation B-Gone» …

MykeTrafikanter

Karakterer på jobben

Flere arbeidsgivere har begynt å gi de ansatte karakterer på jobben. Karakterene får betydning for lønnsvurdering og videre karriere. Så vidt jeg kan se, er dette gammelt nytt i ny innpakning!

Utsnitt fra pushwagner.no

Utsnitt fra pushwagner.no (klikk på bildet for mer info)

Det gis karakterer for flere mestringsområder. Dine overordnede bedømmer deg for din attityde og lojalitet til jobben. Du snakker vel pent om arbeidsgiveren i fritiden? Kanskje ikke så veldig lett å måle, men du får selvfølgelig også karakterer for målbare resultater. Snittkarakteren avslører hvordan du greier deg i jobben.

Scorer du under middels, er det ikke du som får lønnspålegg i år!

Jeg er selv en av de som får karakteren min påskrevet av arbeidsgiver. For mitt vedkommende ble det en middels karakter. Jeg er glad for det. Da har jeg arbeidsgivers tillit til å fortsette med samme type oppgaver og ansvar jeg har hatt i flere år.

Karakterer på jobben begynner faktisk å bli ganske utbredt, men jeg har ennå til gode å se noen som drister seg til å snakke varmt om disse ordningene. Det er kanskje ikke uten grunn.

Stein Stugu i De Facto, Kunnskapssenter for fagorganiserte, har forsket på karaktergivning i norske bedrifter. Han er en av de her i landet som har best oversikt over bruken av slike målesystemer, herunder det systemet jeg vurderes etter. I følge Stugu virker de demotiverende, integritetskrenkende og underkuende. Det er flere som deler Stugus syn på dette, blant annet Jan Olav Brekke, forbundsleder i fagforeningen Lederne. De er skeptiske til at abstrakte verdier blir brukt som grunnlag for å gi ansatte straff eller belønning. Flere ledere og mellomledere som må følge et karaktergivningssystem, føler seg som angivere. Kun 17 prosent av lederne mener at vurderingskriteriene er objektive nok til at personlige relasjoner ikke får betydning.

Trynefaktor satt i system?

Jeg kan ikke unngå å trekke litt på smilebåndet. Karakterer på jobben er da ikke noe annet enn et verktøy for å tallfeste trynefaktorer! Trynefaktor kan aldri brukes som offisiell begrunnelse for avskjedigelser eller forfremmelser. Da kreves andre, mer saklige begrunnelser.

Man skal ikke undervurdere en mann med dårlig trynefaktor

Man skal ikke undervurdere en mann med dårlig trynefaktor

Fagforeningene har god grunn til å være på vakt. Et innarbeidet og veldokumentert karaktersystem kan legitimere at trynefaktor-lignende egenskaper brukes som begrunnelse ved oppsigelser, eller få ansatte selv til å levere oppsigelser.

Jeg tror ikke TV-karakteren Dr. House kan skryte av trynefaktoren, Men man skal slettes ikke undervurdere folk med dårlig trynefaktor. I norsk arbeidskultur ville Dr. House greidd seg bra fordi han leverer gode resultater. Jeg har inntrykk av at mange som er flinke til å levere gode resultater, ikke er så nøye med å pleie trynefaktoren sin. Akkurat som Dr. House.

Hvem er du på jobben?

Personlig foretrekker jeg folk som er «seg selv» på jobben, – som ikke tror at det forventes at man må spille en fjollete rollefigur. Det er slik norsk arbeidskultur er. Norske arbeidstakere går ikke rundt med et glinsende smil når de egentlig er bedrøvet. De smisker ikke uhemmet med sine overordnede. De nikker ikke for å signalisere at de er ukritiske «ja-mennesker» til alle mulige utspill fra ledelsen. Det kan også tenkes at de slenger litt med leppa i fritiden. Men alle stoler på at de gjør jobben sin og leverer det de skal. Norsk arbeidskultur bygger nemlig på tillit.

Jeg innser at det kan være vanskelig å fortelle amerikanske eiere at deres karaktersystem dessverre ikke går overens med norsk arbeidskultur. Men hva skal man gjøre hvis man har fått karaktersystemet trædd nedover hodet av utenlandske eiere?

La være å fokusere på de unorske sidene ved karaktersystemet.

Gjør ikke alle det?  😉

Norsk Ledelsesbarometer (15.11.2013): Flere får karakterer på jobben

E24.no (15.11.2013): Flere får karakterer på jobben