legetabbe

Stoler du på fastlegen din?

lightgreenIkke vet jeg om fastleger er veldig plaget av hypokondere, men jeg tror de kjenner sine pappenheimere godt. Folk som roper «ulv» i utide, kan ikke forvente å få respons når de virkelig trenger det. Men øvrige pasienter har krav på en seriøs behandling de gangene de oppsøker fastlegen sin.

Helsevesenet er et sikkerhetsnett av organisasjoner, enkeltpersoner og systemer. Blir du syk og havner i dette nettet, kan du regne med å være i gode hender. Nordmenn har tillit til helsevesenet, og mange blir positivt overrasket når de en sjelden gang havner der. Men du fanges ikke automatisk inn i dette nettet selv om du føler deg syk. Det er opp til fastlegen din å vurdere om dine symptomer og din sykdomshistorie kvalifiserer til videre behandling.

Man skal ikke kaste bort dyrbare helseressurser på hypokondere, hysterikere og potensielle «free riders»!

Men fastleger er mennesker. De gjør feil som andre. Det hender kanskje ikke så ofte at de utfører direkte gale inngrep. Det handler mer om feil i den forstand at de ikke greier og stille noen diagnose, eller velger en avventende taktikk. Er sykdommen alvorlig, kan dager med venting få fatale konsekvenser.

I det siste har jeg hørt flere skremmende historier om det. Siden det dreier seg om «hear-says» plukket opp i farten, kan jeg dessverre ikke gjengi detaljer. Det ene tilfellet dreier seg om en vordende skolegutt som nettopp har gjennomgått vellykket behandling for leukemi. For ett år siden rådet fastlegen foreldrene hans til å vente – og se. Men foreldrene oppsøkte i stedet et privat medisinsk senter der gutten sporenstreks ble sendt til Rikshospitalet.

Det andre tilfellet dreier seg om en voksen mann med en uforklarlig nummenhet som ikke gikk over. Symptomene ble sterkere uten at fastlegen tok det alvorlig. Når symptomene ble så sterke at mannen havnet på sykehus, oppdaget legene ondartet kreft som skulle ha vært behandlet allerede da de første symptomene viste seg.

Det finnes dessverre mange lignende historier.

Hvordan kan jeg på forhånd vite om den hyggelige fastlegen min virkelig kommer til å åpne døren videre inn i helsevesenet for meg den dagen jeg viser tegn på en alvorlig sykdom?

Det kan jeg ikke.

Legelisten.no er et privat initiativ for å vise oversikt over fastleger i forskjellige områder hvor publikum kan legge inn og lese omtaler av legene. Men en slik løsning gir dessverre ikke noe svar. I likhet med andre, tilsvarende løsninger, som anbefalt.no, er det kun et ytterst lite utvalg av fastlegepasientene som skriver om sine erfaringer – og de er som regel ekstremt fornøyde eller ekstremt misfornøyde.

En ny sjanse?

Hvis helsen begynner å skrante, kan de nærmeste pårørende ofte være de første til å merke at noe er galt. Hvis du trener, vil du kunne oppdage uforklarlige nedganger i resultatene. Hvis fastlegen din ikke kan gi noen god forklaring og heller ikke ser grunn til å sende deg til videre undersøkelser, – hva gjør man da?

Jeg tenker: Oppsøk et privat medisinsk senter, som for eksempel Volvat! Der må du betale full pris av egen lomme. Beløp som fort komme opp i priser tilsvarende en lekker sykkel, eller noe sånt. Ikke alle har mulighet til å skaffe slike penger over natten.

Baserer fastlegeordningen seg virkelig på at folk med god råd, skal kunne kjøpe seg privilegier?

Jeg leser om fastlegeordningen og ser at noen faktisk har tenkt på det. Pasienter som opplever å få sin sykehistorie avvist eller satt på vent, har krav på å få en ny vurdering – en såkalt «second opinion» – hos en annen lege i fastlegeordningen. Denne muligheten kan kun benyttes én gang pr sykdomshistorie og du behøver ikke oppgi noen grunn.

Pasienten i fokus. Det er bra!

Men for å få en «second opinion» hos annen lege, kreves det at du blir henvist av fastlegen din, – den samme legen som du ikke greidde å overbevise om din sykdomshistorie, – den samme legen som akkurat har argumentert for sitt syn på saken. Vil det være overhodet være mulig å overbevise ham eller henne om behovet for en «second opinion»?

Jeg er ikke sikker.

😐 Ville vi ikke vært best tjent med at alle som ønsket, kunne få en «second opinion» hos annen fastlege uten henvisning? – Et reelt alternativ til privat klinikk?

nhi.no (08.06.2014) Fornyet vurdering – second opinion