gutteprosjektet

Gutta på bakerste rad

Hva er det som skjer i skolen for tiden? Jentene gjør det jo generelt mye bedre enn guttene! Jentene kaprer de gjeveste utdannelsesplassene og etter hvert de fineste jobbene. Er vi i ferd med å få en generasjon av gutter som blir skoletapere?

school

Jeg ser dette på nært hold fordi min sønn har begynt i videregående skole. Det virker som «alle» jentene har kommet inn på de gjeveste videregående skolene. Guttene står på ventelister og flere må ta buss til skoler som de har oppført på annet og tredjevalget sitt. Vi bor i Bærum kommune, men jeg er sikker på at dette også gjelder andre steder i landet. Det snakkes om at de mest attraktive skolene er i ferd med å bli rene jenteskoler, og de mindre attraktive skolene får klasser med bare gutter. Vil vi i fremtiden få overvekt av kvinner i stillinger som krever høyere utdannelse?

Én av ungdomsskolene i Bærum, Hosletoppen Skole, startet for syv år siden noe de kaller Gutteprosjektet. Det går ut på å fange guttene etter skoletid i et frivillig lesemiljø tilpasset gutter. Det blir ordnet med varm mat, og guttene får jobbe alene eller i grupper ved et langbord. Det er lærere til stede for å veilede og være tilgjengelige for spørsmål. Ved at tilbudet gjelder gutter, skapes en sosial ramme som guttene kjenner igjen fra andre aktiviteter. Noe av det viktigste er å lære guttene lese- og studieteknikk slik at de får mer ut av skolearbeidet. Jeg fikk høre om dette flotte prosjektet da min datter gikk der.

Det er kjent i ungdomsskolene over hele landet at guttene henger etter i skolearbeidet, men det gjøres, så vidt jeg vet, ingen ting på landsbasis for å møte problemene.

Jeg har barn av begge kjønn, og som pappa har jeg kunnet observere forskjellene mellom jente- og guttemiljøer når det gjelder skole og fritid. Det virker som jentene er engstelige for ikke å greie å følge med på skolen. Derfor jobber de jevnt og trutt, og bruker resultatet av prøvene som en målestokk til å bekrefte hvordan de ligger an. Guttenes attityde er annerledes. De føler at de allerede befinner seg på toppen og bærer ingen frykt for ikke å greie å følge med. Flere gutter er naive nok til å tro at de kan gå rett ut i sjefsjobb etter endt skolegang.

Dårlig holdning ødelegger

For et par år siden ble jeg innkalt sammen med min sønn til en av språklærerne hans. Læreren hadde hatt en negativ opplevelse i klassen, og ville ta det opp på kveldstid med hver enkelt elev som var involvert. Eleven måtte stille sammen med en foresatt. Min sønn hadde forsikret oss om at han ikke var involvert i oppstyret som nesten hele klassen hadde tatt del i. Læreren hadde en annen oppfatning. Min sønn hadde ikke vært aktiv med ord, men med sin negative holdning.

Jentene vet hvor viktig det er å vise gode holdninger. De vet at et dårlig kroppsspråk, feil attityde, sender standpunktkarakterene ned. Sånn er det. Lærere er mennesker.

Et endret mannsideal

I min ungdom tror jeg det var lettere å være gutt enn i dag. Gutter hadde sløyd på skolen, de spilte fotball på løkka, de bygde barhytter i skogen, eller i trærne. Gutter fisket gjerne og stupte og gjorde «bombe» fra femmer’n når de badet. Gutter syklet i skogen og mekket mopeder. Det ble aldri stilt spørsmål til deg om du var en ordentlig gutt!

Alle hadde pappaer. Pappaene lærte sine sønner å snekre, lappe dekk på sykkelen, fiske ørret, bygge barhytter og så videre. I dag er det ikke like vanlig å ha en pappa med seg under oppveksten. Å vet du hva? Ingen er så opptatt av fremstå mannlig enn menn som har vokst opp uten tilstedeværende far.

Jeg tror manglende manneidentitet er en årsak til at så mange gutter heller konsentrerer seg om å finne og dyrke sin mannsidentitet i stedet for å konsentrere seg om skolen.

Vanedannende dataspill

Hvorfor blir gutter så hektet på dataspill? Hvorfor blir ikke jenter like hektet? Guttene snakker ikke sammen, de spiller sammen. Fra hvert sitt gutterom rykker de seg inn på fiendtlige territorier mens de gir hverandre beskjeder over mikrofonene: «Dekk meg!» «Jeg går inn!» «Hei, ta’n!». Når gutter møtes, sitter de tause og ser film, eller spiller dataspill i samme rom hvor all interaksjon skjer via spille/datamaskinen – ikke ansikt til ansikt.

Jenter møtes for å prate ansikt til ansikt, spise god mat og se film.

Hvem av foreldrene våger å dra ut nettpluggen? Jeg gjør det av og til når ting, som skulle ha vært gjort, ikke er blitt gjort – og det ikke settes i gang umiddelbart. Dette skal heretter også omfatte skolearbeid. Hvis du som pappa eller mamma ennå ikke har dratt ut pluggen, bør du forberede deg på abstinenslignende reaksjoner fra poden!

Motivasjon

Mange gutter går rundt å drømmer om å få fine jobber og tjene masse penger. Det er en god motivasjonsfaktor, men veien dit er uendelig lang for en sekstenåring.

Min sønn er kjempeflink med data og ser en fremtid i å utvikle systemer (som faren sin). Kanskje lage en «app» som hele verden trykker til sitt bryst? Jeg synes det er flott at han bruker mange timer på å programmering, men jeg er bekymret for at det fortrenger annet skolearbeid. Det paradoksale er at for å få jobb som systemutvikler, må den unge mannen i sitt første år på videregående konsentrere seg om avsluttende fag som geografi og religion i stedet for å programmere. Det er ikke lenger noe marked for selvlærte data-genier, like lite som noen ønsker å ansatte en salgskonsulent fordi han har et naturlig salgstalent, – eller en sjef fordi han har en sjef i magen…

Motivasjonen er å få guttene til å forstå at veien til å oppnå anerkjente og godt betalte jobber er å lese seg opp på kjedelige fag. Få de til å forstå at tilværelsen etter videregående ikke er særlig mye å skryte av hvis snittkarakterene er dårlige. Jeg skulle ønske følgende utsagn kunne motivere en ung sønn:

Når jentene etter endt «master» får sjefsjobb i Microsoft, sitter du utenfor i budbilen din og lurer på hvordan du skal få betalt neste avdrag. – Hei, gutt! Les geografi! Nå! 🙂

– Jentene «ruler» på Asker og Bærums toppskoler (Budstikka 21.08.2012)

Reklame