fremtidsstudie

Gled deg til 2028!

Hvordan ville samfunnet sett ut hvis folk som kommenterer på nettavisene fikk frie tøyler? Året er 2028. Vi setter over til TV2-nyhetene.

JetsonTown– God kveld! Dette er TV2-nyhetene mandag 22 mai 2028! I kveld har vi disse sakene …

  1. Nedgang i antall ulykker på veiene
  2. Farlig sivil ulydighet
  3. Regjeringspartiet øker i siste meningsmåling
  4. Storkontrakter til norske ingeniørbedrifter
  5. Nordmenn aldri vært i bedre form

Nedgang i antall ulykker på veiene

streetview123– I nyhetsstudioet har vi med oss Petter Solberg, direktør i Trygg Trafikk. Hva er grunnen til at dødstallene på veiene nå nærmer seg null?
– Det vi ser her, er resultatene av den store satsningen på «SplittVeien»-prosjektet, – et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Trygg Trafikk.

Vi ser et bilde fra Ullevålsveien i Oslo som nylig er omgjort til 4-felts bilveibane.

– Etter at vi fikk etablert en landsdekkende ordning med totalt adskilte veisystemer – ett kun for biler og ett for myke trafikanter – er fotgjengerpåkjørsler en saga blott! Gjennom å frese bort fortauene, blir det plass til flere felter og således greier man å presse mer trafikk gjennom færre veier. For vi må ikke glemme at mens noen veier har fått mer biltrafikk, brukes andre veier kun til myke trafikaner – og parkering. Dette trafikksikkerhetsarbeidet har vekket stor interesse i utlandet.
– Målet vårt for de neste 5 årene er å binde veisystemene for myke trafikanter bedre sammen, slik at det skal bli mulig å ta seg til fots eller med sykkel tvers gjennom hele byen.

Farlig sivil ulydighet

– Politiet i de store byene kan melde at en gjeng middelaldrende syklister trosser forbudet mot å ferdes i bilveibanene våre.

Vi får et innslag med bilfører Niklas Fredrik Olsen-Berg-Hansen som sjokkert ble vitne til at en syklist brøytet seg frem i bilveibanen. Han viser hvordan han prøvde å stanse syklisten med bildøren, men syklisten ropte ukvemsord etter ham og fortsatte ufortrødent videre. Operasjonsleder B. A. Stian forteller at Politiet ser meget alvorlig på dette. Han karakteriserer det som mye mer enn sivil ulydighet.

– Ved å trosse forbudet setter de ikke bare sitt eget liv i fare. En syklist på vidvanke kan  forårsake meget alvorlige kollisjoner

Politisjefen fortsetter med en alvorlig mine:

– Konsekvensene kan bli svært store for de som velger å trosse forbudet mot å oppholde seg i bilveibanen. I Tingretten falt det nylig en dom der en 56-årig fotgjenger ble dømt til å betale skadene på bilen, samt millionerstatning til en uheldig bilfører etter en påkjørselulykke hvor fotgjengeren ulovlig hadde oppholdt seg langs bilveibanen.

Regjeringspartiet øker i siste meningsmåling

– Fremskrittspartiet holder stand med nesten 49,1% av velgerne. En svak økning fra forrige kvartal. På andre og tredjeplass finner vi miljøpartiene De Grønne med 22,3% og Grønn Solidaritet med 12,9%. AP-SP ligger for tiden nede på 7,8% og Høyre er fortsatt under sperregrensen med sine 3,5%.

TV2s politiske kommentator forteller at det ser ut som de grønne partiene åpenbart har passert toppen, og viser hvordan deres velgere systematisk beveger seg over til FrP. Kommentatoren forklarer at dette i hovedsak skyldes maktkampen mellom de to grønne partiene, mangel på samarbeidsevne og partienes relativt korte politiske erfaring.

Storkontrakter til norske ingeniørbedrifter

– De kinesiske bilprodusentene Geely og Dongfeng har inngått et gedigent samarbeid med 4 navngitte, norske ingeniørbedrifter om å utvikle ny høyteknologi for morgendagens biler.
– Etter at regjeringen fjernet alle avgifter på motorkjøretøy, har importen av nye biler tatt fullstendig av. Folk har rett og slett gått mann av huse for å kjøpe nye biler. Det rapporteres om at det begynner å bli vanlig med både tre og fire biler pr husstand, og at alle over førerkortalderen på 16 år nå kan skaffe seg egen bil for bare 1 krone pluss en bindingstid på tre til fem år.
– Kinesiske myndigheter har sendt ut en pressemelding der de betrakter Norge som en meget interessant handelspartner.

– Nordmenn aldri vært i bedre form

– En undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet konkluderer med at folk er i bedre form enn noen sinne. Nye krav pålegger kjøpesentre å etablere treningsstudioer med tilhørende parkeringsplasser. Kombinasjonen kjøpesenter og treningsstudio bidrar til å styre biltrafikken ut av sentrum, i tråd med byplanleggernes ønske.
– Ja, for folk strømmer virkelig til treningsstudioene som aldri før!
– Det er også stor interesse for de nye lukkede sykkelanleggene der folk kan bringe med seg sine egne sykler og sykle rundt på baner og sykkelløyper. En av de mest populære løypene simulerer sykling mellom hjem og arbeid.

Kameraet fokuserer et øyeblikk på en mann i 50-årene som tråkler seg gjennom en hinderbane med polstrede busser, biler, barnevogner og hunder. En liten uoppmerksomhet sender ham brutalt i bakken. Heldigvis har han på seg hjelm og albubeskyttere.

– Daglig leder for CycloStreets Norge forsikrer om at de kun har registrert bagatellmessige personskader.

– Været for i morgen?

Den søte værdamen viser et værkart med sol og flotte sommertemperaturer.

😛 I pausen sendes reklame for lykkepillen «Happy» og «Constipation B-Gone» …

MykeTrafikanter
Reklame