bråk om ny E18

De grønne og E18

Det blir ingen ny E18 hvis Miljøpartiet De Grønne får det som de vil i Oslo og Akershus. Pengene skal heller brukes til å stimulere kollektivtrafikk, sykling og gange.

vaekeroe-1

Jeg nevner denne ene miljøsaken fordi den er så konkret. Alle er jo enige om at vi må gjøre noe for miljøet, kanskje kildesortering og en liten kompostbinge i hagen. Men, hallo? Skal vi liksom sykle ned til stasjonen for å ta toget? Vi skal jo levere barn i barnehagen. Dessuten må vi innom kjøpesenteret på vei hjem for å handle. Og hva om det regner?

Miljøvern handler om mye mer enn bilkjøring. Det handler om å stanse næringsliv som profiterer på å forsøple naturen, om å sikre fornybar energiforsyning, om å beholde grønne naturområder der vi bor, for å nevne noe.

Saker som alle støtter, men som ikke griper direkte inn i våre daglige liv.

Men bilkjøring er utvilsomt også et miljøtema. Likeså også hvordan du bor og lever og hva du spiser. I ytterste konsekvens – og med ond vilje – kan miljøvern, som politisk kampsak, medføre en betydelig innskrenkning av vår personlige frihet. Et regime som ligner på ekstreme religioner – og gammel sosialisme.

Et parti med miljøvern som fanesak, kan nemlig aldri stemme for tiltak som stimulerer til økt biltrafikk, like lite som Kristelig Folkeparti kan stemme for tiltak som reduserer Kirkens innflytelse i samfunnet, eller Senterpartiet når det gjelder fraflytting av bondegårder. På sine respektive fanesaker er de kompromissløse.

De er partier med særinteresser. Spørsmålet mange stiller seg, er om slike særinteresser er vesentlige nok til å skape egne politiske partier. For det finnes jo miljøvenner i andre partier også, like mye som det finnes troende kristne og aktive gårdbrukere i andre partier enn KrF og Sp. Det ville være galt å hevde at en troende kristen er mindre verdt som kristen fordi han stemmer Høyre, – eller at en småbruker ikke er ekte bonde fordi han er aktiv i SV.

I følge MDGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, er Ap både for og imot utbygging av ny E18, avhengig av hvordan mediebildet endrer seg og hvem som spør. Stadig flere folkevalgte i Ap utrykker skepsis til utbygging av ny E18. Trolig finnes det flere i Høyre også. Men majoriteten av deres velgere har enorme forventninger til ny E18 inn til Oslo. De forventer å kunne sitte i hver sin familie-SUV på vei inn til Oslo i rushtiden. Forventninger som neppe noen sinne blir innfridd.

Hvis første spadetak tas i løpet av de neste 2 år, vil den nye veien tidligst kunne stå ferdig i 2030. I mellomtiden vil det oppstå køer landet aldri har sett maken til. Vi husker vel de timelange køene sydover og nordover da nye motorvei-traseer for E6 ble anlagt. Jeg husker spesielt ett sted hvor helgetrafikken nordover fra Oslo ble stående på tomgang i en og en halv time fordi en midlertidig veiløsning sendte hele E6 innom rundkjøringen ved et lokalt Samvirkelag hver bidige uke. Rene kassakøen.

I de anslagsvis 12 årene det vil ta å bygge ny E18, vil transportsystemene slik vi kjenner det i dag, bryte fullstendig sammen. Når ny vei står ferdig, og siste snor er klippet, befinner vi oss så mange år frem i tid at den økte veikapasiteten etter all sannsynlighet vil være spist opp av trafikkøkningen. Man behøver ikke være grønn for å se at slaget er tapt. Uansett hva vi gjør, er vestkorridoren en katastrofe som bilvei. Arbeidet med ny E18 skulle ha vært begynt for 30 år siden. I dag er det for sent å anlegge et helt nytt veisystem basert på biler gjennom et så tett befolket område, rett inn i en by som aldri har vært utformet for biler.

Det må tenkes alternativt. Mens de blå og røde diskuterer antall felter, skulle jeg ønske noen kunne utarbeide nye kommunikasjonsalternativer hvor bilene ble hensatt på sidelinjen.

Gid De grønne var i maktposisjon…

Kanskje jeg da også kunne vennet meg til et avgiftssystem som tvinger oss til å redusere inntaket av miljøskadelig storfekjøtt, skrudd ned innetemperaturen med 3 grader, skrudd av alt unødvendig lys, trappet ned bilbruken og lagt ferier til steder man ikke behøver å fly.

For det er mye ved De grønne i hvert fall jeg ennå ikke vet noe om. I avisenes kommentarspalter har mange svært bastante meninger om hvordan samfunnet vil bli hvis De grønne kommer til makten. Kanskje iblandet en tanke skepsis og litt frykt. Hvem er de? Hva vil de?

🙂 Kanskje det er de som klipper over snoren når ny 6-felts motorvei står klar?

Aftenposten.no (13.08.2015): Ett bilfelt på E18 er nok – mener Miljøpartiet De Grønne

Budstikka.no (23.09.2015): Tror Oslopakke 3 vil bestå til tross for bråk om ny E18

mdg-convoy-1
Reklame