bilfritt oslo sentrum

Bilfritt Oslo sentrum engasjerer bygdefolket

Reaksjonene på siste ukes nyheter omkring MDGs byråds-erklæring har vært formidable og engasjert folk fra Lindesnes til Finnmark. Kan ikke byrådet i Oslo bestemme selv?

motormania

 
Jeg er forundret over hvor mange som har ytret sine behov for å kjøre bil i Oslo sentrum – spesielt engasjementet til de som bor i Norges fjerneste avkroker. Jeg lurer på hvor ofte folk fra Finnmark og Vestlandet har behov for å kjøre omkring innenfor Oslo Ring 1’s – i gater som Kirkegata, Rådhusplassen, Rådhusgata, Grensen, Møllergata og Skippergata. Jeg trodde de fleste gjorde som meg, setter fra seg bilen i et parkeringshus og spaserer de siste meterne. Så lenge jeg kan sette igjen bilen under jorden, overlater jeg med glede sentrumsgatene til fotgjengere, barnevogner, sykler, segway’er, syketransport og eventuelt drosjer.

Apropos drosjer.

Kan noen si meg hvorfor det var så galt av påtroppende byråd Lan Marie Nguyen Berg å ta drosje hjem fra TV-studio en mørk mandag kveld? Jeg forstår at politikere skal leve som de prediker. Når ansvarlige politikere hevder at folk i Oslo sentrum ikke trenger bil, ville det være galt om partiets talsmenn gjorde unntak for seg selv. Men ingen i MDG har vel noen sinne utrykt at vanlige mennesker ikke skal kunne bruke offentlige kommunikasjonsmidler? Drosje er riktig nok en bil, men neppe det politikere flest tenker på, når de omtaler «folk» og «bil» i samme setning.

Som alternativ til egen bil anbefaler jeg bilpool. Funker fint.

Som alternativ til egen bil anbefaler jeg bilpool. Funker fint.

Og trenger folk i Oslo sentrum egentlig bil?

De fleste ser for seg et indirekte forbud, for eksempel begrensede muligheter for gateparkering, eller adkomst til egne gater. Det ville jo mildt sagt skape hodebry for de som er avhengige av å bruke bil til å levere barn i barnehage, til skole, jobb og fritidsordninger. Men tenk om alle fikk barnehage i nærheten av der de bor, og kollektivtrafikken fungerte som den skulle?

 
Et bilfritt sentrum handler derfor om mer enn samferdsel.

Slik jeg ser det, kan man ikke innføre et bilfritt sentrum innenfor Ring 1 med busser som dundrer forbi foran rådhuset og i Bjørvika. Mitt inntrykk er at de fleste foretrekker skinnegående transportmidler fremfor buss. Å bygge ut banenettet under jorden, som MDG ønsker, er et viktig steg for å fjerne trafikk fra indre sentrum.

Hvis det er mulig, velger jeg bort buss, da jeg ofte irriterer meg over sjåfører som mangler vilje (eller evne) til å kjøre ordentlig med passasjerer ombord. Dette er nok et Oslo-fenomen. Jeg har selv erfaring med å ratte tunge kjøretøyer og opplever av og til bussreiser både som utrygge og ubehagelige. Selv om andre ikke er like yrkeskritiske som meg, tror jeg dårlige opplevelser i buss er en årsak til folk velger å kjøre selv neste gang. Det er i hvert fall grunnen til at jeg i årevis valgte å kjøre egen bil i sentrum. I dag bruker jeg sykkel og tog.

Kollektivtrafikken i Oslo går bokstavelig talt på skinner.

Å ta seg frem i Oslo handler om å finne farbare ruter, enten man kjører bil, sykkel eller kollektivt. At en rute fungerer fint i dag, er ingen garanti for at det fungerer i morgen. Dette er typisk for Oslo. Ønsker politikerne at folk skal sykle eller bruke kollektivtrafikk, må de tilrettelegge for stabile løsninger.

Det Oslos politikere aldri må gjøre, er å tvinge folk til å endre reisevaner gjennom å fjerne velfungerende tilbud. Stenger man sentrumsgatene for biltrafikk, må det etableres alternativer, helst noe som oppleves som bedre. Selv om jeg elsker å kjøre bil, savner jeg ikke egen bil så lenge togene går raskere til sentrum.

Det avgjørende ordet

Som hverdagssyklist følger jeg med stor glede Facebook-gruppa BilfrittSentrum, en interesseside for de som støtter et bilfritt Oslo sentrum innenfor Ring 2, dog med en tanke høy kaffe-latte faktor. Nylig har det (naturlig nok) også dukket opp en side Nei-til-bilfritt-Oslo. Denne har mer enn dobbelt så mange venner – og stigende. Men mens de fleste innleggene i BilfrittSentrum postes av folk som faktisk lever og bor i Oslo sentrum, virker det som om Nei-til-bilfritt-Oslo er en magnet på folk fra hele landet, spesielt bygdene rundt Oslo.

Tror noen at bilfritt Oslo sentrum er en rikspolitisk sak?

Jeg avslutter med et sitat fra et av innleggene på Nei-til-bilfritt-Oslo postet av en kar fra en av de omkringliggende bygder…

😯 Hvorfor skal allergikere og astmatikere på liv og død bo og jobbe akkurat der jeg har lyst til å kjøre bil?

Reklame