ansvar

Gled deg til 2028!

Hvordan ville samfunnet sett ut hvis folk som kommenterer på nettavisene fikk frie tøyler? Året er 2028. Vi setter over til TV2-nyhetene.

JetsonTown– God kveld! Dette er TV2-nyhetene mandag 22 mai 2028! I kveld har vi disse sakene …

  1. Nedgang i antall ulykker på veiene
  2. Farlig sivil ulydighet
  3. Regjeringspartiet øker i siste meningsmåling
  4. Storkontrakter til norske ingeniørbedrifter
  5. Nordmenn aldri vært i bedre form

Nedgang i antall ulykker på veiene

streetview123– I nyhetsstudioet har vi med oss Petter Solberg, direktør i Trygg Trafikk. Hva er grunnen til at dødstallene på veiene nå nærmer seg null?
– Det vi ser her, er resultatene av den store satsningen på «SplittVeien»-prosjektet, – et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Trygg Trafikk.

Vi ser et bilde fra Ullevålsveien i Oslo som nylig er omgjort til 4-felts bilveibane.

– Etter at vi fikk etablert en landsdekkende ordning med totalt adskilte veisystemer – ett kun for biler og ett for myke trafikanter – er fotgjengerpåkjørsler en saga blott! Gjennom å frese bort fortauene, blir det plass til flere felter og således greier man å presse mer trafikk gjennom færre veier. For vi må ikke glemme at mens noen veier har fått mer biltrafikk, brukes andre veier kun til myke trafikaner – og parkering. Dette trafikksikkerhetsarbeidet har vekket stor interesse i utlandet.
– Målet vårt for de neste 5 årene er å binde veisystemene for myke trafikanter bedre sammen, slik at det skal bli mulig å ta seg til fots eller med sykkel tvers gjennom hele byen.

Farlig sivil ulydighet

– Politiet i de store byene kan melde at en gjeng middelaldrende syklister trosser forbudet mot å ferdes i bilveibanene våre.

Vi får et innslag med bilfører Niklas Fredrik Olsen-Berg-Hansen som sjokkert ble vitne til at en syklist brøytet seg frem i bilveibanen. Han viser hvordan han prøvde å stanse syklisten med bildøren, men syklisten ropte ukvemsord etter ham og fortsatte ufortrødent videre. Operasjonsleder B. A. Stian forteller at Politiet ser meget alvorlig på dette. Han karakteriserer det som mye mer enn sivil ulydighet.

– Ved å trosse forbudet setter de ikke bare sitt eget liv i fare. En syklist på vidvanke kan  forårsake meget alvorlige kollisjoner

Politisjefen fortsetter med en alvorlig mine:

– Konsekvensene kan bli svært store for de som velger å trosse forbudet mot å oppholde seg i bilveibanen. I Tingretten falt det nylig en dom der en 56-årig fotgjenger ble dømt til å betale skadene på bilen, samt millionerstatning til en uheldig bilfører etter en påkjørselulykke hvor fotgjengeren ulovlig hadde oppholdt seg langs bilveibanen.

Regjeringspartiet øker i siste meningsmåling

– Fremskrittspartiet holder stand med nesten 49,1% av velgerne. En svak økning fra forrige kvartal. På andre og tredjeplass finner vi miljøpartiene De Grønne med 22,3% og Grønn Solidaritet med 12,9%. AP-SP ligger for tiden nede på 7,8% og Høyre er fortsatt under sperregrensen med sine 3,5%.

TV2s politiske kommentator forteller at det ser ut som de grønne partiene åpenbart har passert toppen, og viser hvordan deres velgere systematisk beveger seg over til FrP. Kommentatoren forklarer at dette i hovedsak skyldes maktkampen mellom de to grønne partiene, mangel på samarbeidsevne og partienes relativt korte politiske erfaring.

Storkontrakter til norske ingeniørbedrifter

– De kinesiske bilprodusentene Geely og Dongfeng har inngått et gedigent samarbeid med 4 navngitte, norske ingeniørbedrifter om å utvikle ny høyteknologi for morgendagens biler.
– Etter at regjeringen fjernet alle avgifter på motorkjøretøy, har importen av nye biler tatt fullstendig av. Folk har rett og slett gått mann av huse for å kjøpe nye biler. Det rapporteres om at det begynner å bli vanlig med både tre og fire biler pr husstand, og at alle over førerkortalderen på 16 år nå kan skaffe seg egen bil for bare 1 krone pluss en bindingstid på tre til fem år.
– Kinesiske myndigheter har sendt ut en pressemelding der de betrakter Norge som en meget interessant handelspartner.

– Nordmenn aldri vært i bedre form

– En undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet konkluderer med at folk er i bedre form enn noen sinne. Nye krav pålegger kjøpesentre å etablere treningsstudioer med tilhørende parkeringsplasser. Kombinasjonen kjøpesenter og treningsstudio bidrar til å styre biltrafikken ut av sentrum, i tråd med byplanleggernes ønske.
– Ja, for folk strømmer virkelig til treningsstudioene som aldri før!
– Det er også stor interesse for de nye lukkede sykkelanleggene der folk kan bringe med seg sine egne sykler og sykle rundt på baner og sykkelløyper. En av de mest populære løypene simulerer sykling mellom hjem og arbeid.

Kameraet fokuserer et øyeblikk på en mann i 50-årene som tråkler seg gjennom en hinderbane med polstrede busser, biler, barnevogner og hunder. En liten uoppmerksomhet sender ham brutalt i bakken. Heldigvis har han på seg hjelm og albubeskyttere.

– Daglig leder for CycloStreets Norge forsikrer om at de kun har registrert bagatellmessige personskader.

– Været for i morgen?

Den søte værdamen viser et værkart med sol og flotte sommertemperaturer.

😛 I pausen sendes reklame for lykkepillen «Happy» og «Constipation B-Gone» …

MykeTrafikanter

Galt syn på fotgjengere

Nå i førjulstiden har det vært flere tilfeller der fotgjengere har blitt påkjørt i gangfeltene. Hvem har skylden? Legger vi for mye juridisk ansvar på bilførerne? Bør fotgjengerne få større ansvar? Jeg mener flere har et galt syn på fotgjengere! 

Foto: Morten How Lode. Klikk på bildet for youtube-film

Foto: Morten How Lode. Klikk på bildet for youtube-film

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, uttaler til VG at fotgjengere ikke må hevde sin rett ved gangfeltene. Det var sikkert godt ment, men jeg er redd for at denne uttalelsen ikke ga noen som helst positiv effekt. Snarere tvert i mot. Etter leserkommentarene å dømme, ble Johansens uttalelse tatt til inntekt for å gi fotgjengere større juridisk ansvar når de krysser  gangfelt. Det betyr mindre risiko for bilførere som ikke stanser ved gangfelt, og mindre konsekvenser ved eventuelle påkjørsler, – særlig hvis det skjer uten vitner. I dag medfører påkjørsler i gangfelt uvilkårlig straff for den kjørende.

Uttalelsen bidrar også til å gi et galt syn på fotgjengere.

Fotgjengere er alle som ferdes til fots langs gater og veier. Det er tiåringer, det er tenåringer med musikk på øret, det er demente, det er folk som kan ha mange former for handicap. Det stilles i dag ingen formelle krav til å være fotgjenger, og det bør det heller ikke gjøre i fremtiden.

En drosjesjåfør jeg kjenner, sier han har et knep som aldri slår feil. Når han nærmer seg en situasjon hvor han har vikeplikt, ser han bare en helt annen vei uten å tøtsje bremsen. Ingen tør å trosse en Mercedes som ikke gir tegn til å bremse, og en sjåfør som tilsynelatende ikke har fått øye på deg. I møte med en tiåring foran et gangfelt vil bilføreren ta en lett seier. Drittsekk, tenker du kanskje. Det finnes mange bilførere som konsekvent forsøker å ignorere personer ved gangfelt.

Det juridiske ansvaret for å stanse ved gangfelt ligger i dag hos bilføreren. Kjører man mot et gangfelt skal bilføreren forsikre seg om at det ikke befinner seg fotgjengere på vei over, eller som er i ferd med å ta seg over. Selv ved minste tvil, skal farten avpasses slik at han om nødvendig kan stoppe. I travle førjulsgater kan ubetenksomme fotgjengere dukke raskt opp foran deg i gangfeltet. Det betyr at bilførere må passere gangfeltet i gangfart. Det spiller ingen rolle om bilen bak tuter. Det er ditt ansvar og din risiko.

Hva er bilførerens konsekvenser?

En oppdiktet førjulsgrøsser:

Jeg er Terje, en middelaldrende mann.
Alle mine drømmer i livet har gått i oppfyllelse.
Jeg er velstående, jeg bor i et hyggelig strøk, jeg har en kjernefamilie som jeg elsker – og som elsker meg, jeg har et meningsfylt arbeid, jeg nyter respekt der jeg ferdes.
Det er snart jul.
Jeg suser nedover veien i min statusbil full av elektronikk, fargeskjermer, skinnseter og søt julemusikk over BOSE-anlegg…

— BONK —

… Hva var det? … En rose i frontruten! … Ligger det en livløs kropp bak bilen min? … Gangfelt? Her? Min skyld?… …

Nå, Terje! Hvordan tror du resten av livet ditt vil arte seg?
Førerkortbeslag? Soning? Ryktene? Selvrespekt? Flytting? Bytte jobb? Familieoppløsning?

Dette for å vise at konsekvensene for begge parter er ubetalelige – også for bilfører. Noen vil nok hevde at konsekvensene for bilfører etter en ulykke er urimelig høye.

Det er ikke min drosjevenn som er den største risikoen for påkjørsler i gangfeltene. Faktisk synes jeg yrkessjåfører er flinke til å forholde seg til gangfelt. Den største faren er bilførere som har feil se-teknikk og ikke bryr seg om å lese trafikkbildet. Disse bilførerne befinner seg blant middelaldrende og eldre bilførere.

På sin måte har de også et galt syn på fotgjengere.

Å lese trafikkbildet er å forestille seg hvordan trafikkbildet vil se ut etter få sekunder. Da er det mulig å tilpasse farten mot rundkjøringer og gangfelt på en udramatisk måte, ofte uten å måtte stanse i det hele tatt. Mange synes dette er vanskelig. De kobler ut og konsentrerer seg om baklysene til bilen foran. Alt for mange bilførere kjører slik.

Har du spilt fotball, vet du vet du at det er din fordel å kunne bedømme hvor ulike spillere  vil befinne seg de kommende sekundene. I bilen er det likedan. Når du ser at en person kommer til å nå gangfeltet samtidig med deg, bør du avpasse farten, eventuelt stoppe og vinke fotgjengeren over. Det er den beste løsningen.

Noen gir på gass for å komme over først. Det er den nest beste løsningen.

Noen bryr seg ikke om å lese trafikkbildet i det hele tatt. Det er den dårligste løsningen. Det er denne gruppen av bilførere vi må passe oss for, når vi skal krysse et gangfelt.

Jeg har dessverre opplevd flere slike bilførere ved gangfeltene nå  i desember. Involverte fotgjengere har alle vært forsiktige når de krysset gangfeltet. Jeg har liten tro på at moren med sitt lille barn, som nylig ble påkjørt i et gangfelt i Molde, hevdet sin rett i trass. Det samme gjelder de andre tilfellene som er omtalt nå i desember, herunder den fatale påkjørselen ved gangfeltet i Enebakkveien 235 der den involverte bilføreren var i 70-årene.

Det er tankeløst av Trygg Trafikk å fortelle fotgjengere noe vi allerede vet. Trygg Trafikks direktør, som har tidligere fartstid fra Norges Automobilforbund, bør heller formidle til bilførerne – sine gamle medlemmer – hva den reelle risikoen faktisk er – uten innpakning og sminke, slik jeg gjorde det i dette innlegget. Fortelle at risikoen reduseres betydelig dersom farten inn i gangfeltene reduseres. Jeg tror det ville hatt større effekt.

Kjære fotgjenger: Bruk refleks, gjør deg synlig og kryss gangfeltet bestemt, men varsomt. Så skal alle sammen snart få feire jul igjen  😉

VG (15.12.2013): Livsfarlig for fotgjengere å hevde sin rett

Pressemelding fra Trygg Trafikk: Vil stille krav til fotgjengerne